:  2020-08-13   
: 뺺
: vv
:
:
: Y 뺺
: Y
English page
vv պ vv : 뺺 v - .

Published by Globe International in the framework of AUSAID SAS funded Right to know: Freedom of Information project.

 

: ., .
: .V
: .

- .

, 2005

1. v
2.
3. V 뺺 ?
v, v
V 뺺
V 뺺 v ?
4. V ?
V ?

v, 뺺
,
v 뺺
v 뺺
5. V 뺺 ?
6. Ǻ

v .

v v . v v .
/ V 3 v/

v . Ҫ . Һ vv 뺺 , , v 뺺 . Vv vv vv . Vv:

Һ뺺
V (v ) , 뺺 .

?
. V vv .

뺺 v 㺺V- v v vv (1948 V- 59- )

v 㺺 . , v , 10 , , . vvv, , , vv v .
㺺 v v vv. Vv .

Һ뺺 v ?

... 뺺 vv /- V , 3- v/.

Һ v , 뺺, v . 뺺뺺 . 뺺 , 뺺㺺 . Һ뺺 .

V (v ) ?

... v ,v 뺺 , v , , , 뺺 /V 16.16/.

v v v, v vv, v , , v . xvv , , v v v v vv . 3 v vv, . , , , .


©2004 . . .