:  2021-01-20   
: 뺺
: vv
:
:
: Y 뺺
: Y
English pagevv պ vv : 뺺 v - .
Published by Globe International in the framework of AUSAID SAS funded Right to know: Freedom of Information project.

Һ .
.
.
: .v
: .
: .

- .

 

, 2005

 Ҫ V ?

, , v v v , v , v v v , , vvv , , , v , v vv

V
人 v ,
뺺 ,
? v vv?


v ?

- V v v, v: v . v v , 뺺 vv .

V , v . - V vv , ? .


©2004 . . .