:  2021-01-20   
: 뺺
: vv
:
:
: Y 뺺
: Y
English page

 

vv պ vv : 뺺 v - .
Published by Globe International in the framework of AUSAID SAS funded Right to know: Freedom of Information project.

Һ .
.
.
: .v
: .
: .

- .

, 2005

 

V , ,

. , , vv, v 人, v 뺺 v .

,
, ?

?
vvv v, , . .
- ?
- , ?
- Һ v
- ?
- v ?
- v (, , )
- vv
-

?
, v vv v . v v v . , v v .

v
- , v
- vv v
- V 뺺, , v
- V
-


-
- ,
-
- Ǻ,
- Ǻ v

?
v v . , v . v v .

vv . v .


vv,
, vvv
v , v , v


v
v
v v
vv
? v v, v

vv?

, ?

v: , v , , , , .

: v , v v v v .

: , , , .

v ?
? , v - , , , 뺺, v . vv v v v, v .

?
v v . v ( v, ) , , .

, v v vvv , v 뺺 , v vv .

v ?
v v v . v vvv , 10 v, . v v , .

?
v , . . v v , v v v .

?
v v v . , v v v, v . vvv, vvv, , v .
vv , vv, v, , v v vvv .

?
v . , , , . , v v , (, 㿿 , ) v ? .


©2004 . . .